Játékszabályzat

Keresés a L.E.S.Z. Feszt 2017 Kisvárda honlapon

Játékszabályzat

L.E.S.Z. Feszt Kisvárda ·2017. június 4.1. A játék neve és szervezője
L.E.S.Z. Feszt Kisvárda nyereményjáték (Játék) szervezője az Alkossunk Várost Alapítvány (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Csongor utca 57., Cégjegyzékszám: 00-18-510865) (Szervező).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat az Alkossunk Várost Alapítvány látja el.
A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/leszfeszt/ Facebook oldalán keresztül bonyolítja.

2. A Játékban részt vevő személyek:
A Játékban részt vehet minden Facebook felhasználó természetes személy, (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban az Alkossunk Várost Alapítvány dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete:
Azok a játékosok, akik a https://www.facebook.com/leszfeszt címen elérhető, nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt posztokban az ott szereplő feltételnek eleget tesz a körönként megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba.
A játékosok a lent meghatározott játékkörök időtartamán belül adott válaszukkal a játékkörönként meghatározott nyereményt, nyereményeket nyerhetik meg:
Minden játék körben egy-egy 2017-es L.E.S.Z. Feszt bérlet kerül kisorsolásra. 
A játékosok neve játékkörönként egyszer kerül be a sorsolásba.
Az a játékos, aki a játékkörök egyikén már nyereményben részesült, a továbbiakban már nem jogosult nyereményre.

4. A játék időtartama:
A Játék időtartama: A Játék 2017. 06. hónap 4. nap 9:00 perctől 2017. 07. hónap 3. nap 11:00 óráig tart.
A nyereményeket a Lebonyolító sorsolja ki a játékkör lezárásának napján.

5. Nyeremények, nyertesek:
A Játék nyereményeit az Alkossunk Várost Alapítvány ajánlotta fel.
A nyereményt bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek az alábbi személyek: a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azoknak a hatályos Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A nyeremények:
Mindegyik játékkörben egy-egy 2017-es L.E.S.Z. Feszt bérlet kerül kisorsolásra. Egy bérlet érték 7 990 Ft.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.
A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel Facebook bejegyzésben való megjelöléssel, komment vagy komment válasz formájában zajlik, amely megkeresésre ők 5 munkanapon belül privát Facebook üzenetben kötelesek visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei Facebook privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes az 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.
A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek az Alkossunk Várost Alapítvány a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a Szervező a LeszFeszt Kisvárda Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.

7. Egyéb rendelkezések
A nyereményjátékot és a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során az Alkossunk Várost Alapítvány számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.
Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.


2017. június 4.
Alkossunk Várost Alapítvány


Fő támogatónk:

MOL

Támogatóink

Coca Cola HELL Kisvárda Város Önkormányzata Magyar Turisztikai ÜgynökségNicolausNemzeti Kulturális AlapOTP BankRiskaSzerencsejáték Zrt.T-Systems A - Híd Borsodi Nyírségi Édesburgonya Zrt. Forgách Kastély Master Good Magyar Villamos Művek Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. Transit Speed Kft.
A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunk látogatása során a böngészőben (ún.:süti) fájlokat helyezünk el. Bővebben